--%>

Electronic Services Urban Planning

کاربر گرامی ، برای اجرای نرم افزار سیستم یکپارچه شهرسازی ابتدا باید برنامه SilverLight را نصب نمایید .

Get Microsoft Silverlight


خدمات شهرداری الکترونیک

هدف این سایت ارائه خدمات شهرداری از طریق اینترنت به شهروندان و مدیران است.یعنی شهروندان از طریق اینترنت بتوانند به سایت شهرداری مراجعه نمایند و آ خرین اطلاعات مورد نیاز خود را از طرق اینترنت دریافت کنند.اطلاعاتی از قبیل سوابق ملک، ، ضوابط و مقررات ساخت و ساز ، میزان عوارض سالیانه ، بدهی های معوقه ملک ، طرحها و پروژه هایی که بر ملک تاثیر گذار خواهند بود.و نیز برای شهروندان امکان پیگیری درخواست هایش ازطریق اینترنت در این سیستم فراهم شده است .همچنین سیستم قادر خواهد بود تصاویر ماهواره ای  املاک و نقشه معابر را دریافت نموده و نشان دهد.

این سایت از 8 بخش نقشه، پیگیری درخواست ها ، عوارض نوسازی ، اعلام ضابطه ،عوارض درآمدی ،ثبت درخواست ، دانشنامه و پرسش و پاسخ مربوط به ملک انتخاب شده ،تشکیل شده است. در این سایت فقط  کافی است کدنوسازی مورد نظر خود را در قسمت جستجو یکی از بخش های 1 تا 4 وارد کنید و یا  آن را از روی نقشه انتخاب نمایید و نیازی به وارد کردن هر بار کد نوسازی در هر بخش از سایت نمی باشد .

راهنمای کامل سایت